Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

polamanyludzik
2331 4756
Reposted fromusual usual viarecklesss recklesss
polamanyludzik

June 07 2015

8949 92ca

extramadness:

More inspiring quotes here

polamanyludzik
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagreysanathomy greysanathomy
polamanyludzik
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— F. Flagg
Reposted fromtomowa tomowa viagoraca-czekolada goraca-czekolada
polamanyludzik
4399 c98c
Reposted fromjaggal jaggal viailovemovies ilovemovies

May 19 2015

polamanyludzik
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
polamanyludzik
4561 bbdf
Reposted fromretaliate retaliate viakobiety kobiety
polamanyludzik

April 07 2015

polamanyludzik
Sarkazm to najniższa forma dowcipu, za to najwyższa forma inteligencji.
— Oscar Wilde
Reposted frompanopticon panopticon viarecklesss recklesss
polamanyludzik
polamanyludzik

March 15 2015

polamanyludzik
polamanyludzik
7506 cd65
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
polamanyludzik
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro.
polamanyludzik
4293 9eac
before I die
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarecklesss recklesss

March 07 2015

polamanyludzik
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaasylopath asylopath
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaHanoi Hanoi
polamanyludzik

February 26 2015

polamanyludzik
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak viacappuccino cappuccino
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl